Tietosuoja-käytäntö

Voimaantulopäivä 25.5.2018

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme, jotta se vastaa 25.5.2018 uuden GDPR:n voimaanastuvan asettamia vaatimuksia. Teemme kaikkemme, että henkilötietosi ovat rekisterissämme salassa ja turvassa. Voit aina ottaa yhteyttä meihin jos sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä.
Yrityksen virallinen nimi on Korpikangas Siemen-Frö Oy.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Korpikangas Siemen-Frön asiakkaaksi tai on asiakkaana ostanut Korpikangas Siemen-Frönin verkkokaupasta korpikangassiemen.fi tavaraa. Koska liikeideamme perustuu tuotteiden markkinointiin ja myyntiin ainoastaan verkkokaupan kautta, katsomme tarpeelliseksi pitää asiakkaistamme rekisteriä. Asiakas voi aina milloin tahansa poistua rekisteristämme. Jos asiakas tekee tämän valinnan niin poistamme kaikki hänen tietonsa, mutta sen jälkeen asiakas ei enää voi käyttää yrityksen Korpikangas Siemen-Frön palveluita. Voimme myös yhdistää muista lähteistä saatavia tietoja suoraan keräämiimme tietoihin, esimerkiksi puhelinnumeroita. Keräämme näitä tietoja voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme vaivattoman ostoskokemuksen sekä tehostaaksemme verkkosivustojemme toimintaa ja ylläpitoa.

ASIAKASVIESTINTÄ
Asiakaspalveluviestit liittyvät asiakkaan tilaukseen ja toimitukseen korpikangassiemen.fi-verkkokaupasta. Hyväksymällä verkkokaupan sopimusehdot ja tilaamalla verkkokaupasta hyväksyt asiakaspalveluviestien lähettämisen Korpikangas Siemen-Frön valitsemassa muodossa.

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA
• Korpikangas Siemen-Frön asiakastiedot ovat luottamuksellisia.
• Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.
• Korpikangas Siemen-Frön ei koskaan pyydä eikä tallenna kuluttajasta
– pankkiyhteystietoja
– luottokorttitietoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
0916457-0
Korpikangas Siemen-Frön
www.korpikangassiemen.fi

OSOITE
Junkars, 02480 Kirkkonummi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Puhelin 09-2959110
Sähköposti myynti@korpikangassiemen.fi

REKISTERIN NIMI
Korpikangas Siemen-Frön asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Korpikangas Siemen-Frön asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Korpikangas Siemen-Frön toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Korpikangas Siemen-Frön omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme myös, miten Korpikangas Siemen-Frön kerää, käsittelee ja jakaa keräämiään tietoja. Tämä tietosuojakäytäntö koskee Korpikangas Siemen-Frön sivustoja, tuotteita ja palveluita, jotka keräävät tietoja tai joista on linkki tähän tietosuojakäytäntöön tai joilla tietosuojakäytäntö on näkyvissä. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske kolmannen osapuolen palveluita tai sivustoja, jotka voivat olla linkitettyinä Korpikangas Siemen-Frön sivustoihin ja joilla voi olla niiden omia tietosuojakäytäntöjä. Korpikangas Siemen-Frön ei vastaa tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palveluiden tietosuojamenettelyistä tai -käytännöistä.

Keräämme verkkosivustoiltamme aktiivisesti henkilötietoja ja muita tietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Huolehdimme käyttäjän tietosuojan säilymisestä ja käsittelemme keräämiämme tietoja huolellisesti asianmukaisia tietosuoja- ja henkilötietolakeja noudattaen.

Käyttäjän on hyvä lukea tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti, sillä se sisältää tärkeitä tietoja keräämistämme henkilötiedoista ja muista tiedoista. Jos käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, hänen ei tule käyttää verkkosivustojamme tai palveluitamme eikä lähettää Korpikangas Siemen-Frölle henkilötietojaan tai muita tietoja.

Kerättävät tiedot
Keräämme tietoja joko suoraan käyttäjältä tai automaattisesti seuraavassa kuvatulla tavalla.

Käyttäjän antamat tiedot
Keräämme tietoja, joita tarvitaan, kun
• otamme vastaan ja lähetämme Korpikangas Siemen-Frö-verkkokaupassa (korpikangassiemen.fi) tehtyjä tilauksia
• käyttäjä rekisteröityy jäseneksi Korpikangas Siemen-Frön-yhteisöön ja kirjautuu korpikangassiemen.fi tiliin
• suoritetaan muita verkkosivustojemme käyttöön, tuotteisiimme tai palveluihimme liittyviä pyyntöjä.
Käyttäjältä suoraan kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi nimi, kieli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, maksutiedot, käyttäjänimi, salasana sekä hyväksynnät ja palautteet, jotka käyttäjä antaa verkkosivustoissamme.

Verkkosivustojemme ja palvelujemme käytöstä saatavat tiedot
Verkkosivustojamme tai interaktiivisia tuotteitamme ja palveluitamme käytettäessä keräämme esimerkiksi seuraavia tietoja: käyttäjän selain, IP-osoite ja sijainti, palvelun käyttöaika, sivusto, jonka linkin kautta sivustoamme käytettiin, käyttäjän tarkastelemat sivut ja sisältö, käytetyt ominaisuudet ja linkit sekä evästeet ja muut yksilöivät tunnisteet.

Tiedot ostoksista
Keräämme tietoja, jotka liittyvät käyttäjän tekemiin ostoksiin sekä muuhun asiointiin kanssamme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot tilatuista tuotteista, toimituksista, laskutusosoitteista sekä muista kaupankäyntiin liittyvistä asioista. Voimme pitää myös rekisteriä yhteydenotoista ja kirjeenvaihdosta asiakaspalvelumme kanssa sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Maksujen käsittelyssä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen toimittajien palveluita, missä tapauksessa käyttäjä ohjautuu tällaisen kolmannen osapuolen toimittajan sivustoon.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö
Korpikangas Siemen-Frön käyttää ja käsittelee omilta verkkosivustoiltaan keräämiään henkilötietoja jäljempänä kuvatuissa tarkoituksissa. Tietojen käsittely tarkoittaa tässä henkilötietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, käyttöä, siirtoavarastointia, muokkausta, yhdistelemistä, suojaamista, poistamista ja hävittämistä.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:
• tuotteiden tarjoaminen, personointi ja kehittäminen, palveluiden toimivuuden varmistaminen sekä verkkosivustojen käyttäminen ja ylläpitäminen
• tilausten käsitteleminen sekä asiakkaan ja Korpikangas Siemen-Frön välisten sopimusten noudattaminen
• käyttäjän tunnistaminen sekä petosten ja väärinkäytösten ehkäiseminen ja selvittäminen
• viestiminen markkinointi- ja tutkimustarkoituksissa (esimerkiksi markkinatutkimuksen tekeminen tai uusista tuotteista tai alennuksista ilmoittaminen). Tämän suostumuksen asiakas antaa hyväksymällä tietosuojakäytäntöämme.

Saatamme yhdistellä tietoja, jotka olet aikaisemmin antanut käyttäessäsi ja ostaessasi tuotteitamme ja palveluitamme, sekä tietoja, jotka saamme käyttäessäsi Korpikangas Siemen-Frön verkkosivustoja esimerkiksi Korpikangas Siemen-Frön-yhteisön tilijäsenenä.

Henkilötietojen jakaminen
Emme myy, vuokraa tai muutoin paljasta käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojakäytännöstä poikkeavalla tavalla.
Jaamme henkilötietoja vain seuraavassa mainittujen tahojen kanssa, mainittuihin tarkoituksiin:
• Jaamme tarvittaessa henkilötietoja sellaisten valtuutettujen kolmannen osapuolen toimittajien kanssa, jotka käsittelevät tietoja puolestamme antamiemme ohjeiden ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Toimittajia, joiden kanssa voimme jakaa henkilötietoja, ovat esimerkiksi laskutusyritykset, yritykset, jotka toimittavat tilauksia tai tuottavat muita palveluita kuten asiakaspalvelua, sekä yritykset, jotka analysoivat ja hallinnoivat puolestamme kuluttajatietoja, tekevät luottotarkistuksia sekä toteuttavat markkinatutkimuksia ja markkinointikampanjoita. Nämä valtuutetut kolmannen osapuolen toimittajat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ja toimittajat ovat velvollisia pitämään henkilötiedot luottamuksellisina. Edellytämme heidän myös suojaavan käyttäjän henkilötiedot asianmukaisella tavalla.
• Lakiin perustuvat pyynnöt. Velvoittavan lainsäädännön mukaan meitä voidaan vaatia vastaamaan oikeudenkäyntimenettelyihin tai lakiin perustuviin pyyntöihin paljastaa henkilötietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
• Etujemme suojaaminen ja petostentorjunta. Sovellettavia lakeja noudattaen saatamme paljastaa tai muutoin käsitellä henkilötietoja myös puolustaaksemme Korpikangas Siemen-Frön oikeutettuja etuja (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeuskäsittelyissä) sekä torjuaksemme petoksia.

Henkilötietojen suojaustoimet
Vain valitut Korpikangas Siemen-Frön työntekijät sekä valitut Korpikangas Siemen-Frön tai toimeksiannosta työskentelevät työntekijät (eli ”valtuutetut kolmannet osapuolet”) voivat käyttää ja käsitellä asiakkaiden henkilötietoja. Kaikilla tällaisia tietoja käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen, Korpikangas Siemen-Frön myöntämä käyttöoikeus. Käyttöoikeustasot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisten tietojen käyttöä tai käsittelyä henkilön toimenkuva edellyttää. Järjestelmämme on suojattu palomuurilla. Vain erityisesti valtuutetut Korpikangas Siemen-Frön ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijät voivat käyttää ja käsitellä tällaisia manuaalisesti säilytettäviä asiakkaiden henkilötietoja. Kaikkia Korpikangas Siemen-Frön työntekijöitä ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijöitä, joilla on oikeudet käsitellä asiakkaiden henkilötietoja, vaaditaan pitämään tällaiset tiedot luottamuksellisina.
Valitettavasti tietojen siirtäminen Internetissä ei koskaan ole täysin suojattua. Vaikka pyrimme suojaamaan käyttäjän henkilötiedot parhaalla mahdollisella tavalla, emme voi taata käyttäjän sivustoomme lähettämien tietojen suojausta; tietojen lähettäminen on aina asiakkaan omalla vastuulla. Vastaanotettuamme käyttäjän lähettämät tiedot pyrimme estämään niiden luvattoman käytön tiukoilla käytännöillä ja suojausominaisuuksilla.

Henkilötietoja koskevat oikeudet
Korpikangas Siemen-Frön haluaa varmistaa, että hallussamme olevat henkilötiedot ovat paikkansa pitävät, ja siksi pyydämme käyttäjää päivittämään tietonsa niiden muuttuessa. Tarvittaessa poistamme väärät tai tarpeettomat henkilötiedot.

Korpikangas Siemen-Frön voi ja aikoo käyttää eri kanavilta tulleita asiakkaan henkilötietoja esimerkiksi suoramarkkinoinnissa mm. sähköpostitse uutiskirjeen muodossa. Käyttäjällä on oikeus lopettaa markkinointiviestiemme tilaus sekä pyytää, että lopetamme henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Markkinointiviestit voi peruuttaa ottamalla yhteyttä Korpikangas Siemen-Frön osoitteessa myynti@korpikangassiemen.fi tai. Huomaathan, että Korpikangas Siemen-Frö voi tarvita joitakin lisätietoja varmistaakseen käyttäjän henkilöllisyyden ja toteuttaakseen käyttäjän pyynnön. Huomaa myös, että sovellettavassa laissa voi olla rajoituksia ja muita määräyksiä, jotka liittyvät käyttäjän henkilötietoja koskeviin oikeuksiin. Lopuksi huomautamme vielä, että vaikka käyttäjä peruuttaisikin markkinointiviestit ja muut Korpikangas Siemen-Frön viestit, voimme silti ottaa käyttäjään yhteyttä sekä tiedottaa tuotteisiimme tai palveluihimme liittyvistä kriittisistä hälytyksistä.

Käyttäjä voit tehdä useita henkilötietoihin liittyviä valintoja. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:
Käyttäjä voi olla antamatta tietojaan (tässä tapauksessa käyttäjä ei voi tehdä tilauksia sivustostamme).
Käyttäjä voi olla antamatta valinnaisia tietoja (kuten verkkolomakkeissa on ilmoitettu).
Käyttäjä voi perua antamansa hyväksynnän henkilötietojensa käytöstä edellä mainitusti.
Käyttäjä voi päivittää henkilötietonsa, jolloin poistamme vanhat tiedot.
Käyttäjä voi muuttaa selaimen asetuksia estääkseen evästeet, saadakseen ilmoituksen, kun eväste vastaanotetaan, tai poistaakseen evästeet käytöstä.

Evästeiden ja muiden samankaltaisten tekniikoiden käyttö
Evästeet ovat pieniä, yleensä kirjaimista ja numeroista koostuvia tiedostoja, jotka verkkopalvelin asettaa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen käyttäjän käyttäessä tiettyjä verkkosivustoja. Evästeet tallentuvat verkkoselaimeen sivustojamme selattaessa.
Korpikangas Siemen-Frön verkkosivustoissa voidaan käyttää evästeitä sivustojen käytön sujuvoittamiseksi etenkin seuraavia tarkoituksia varten:
• sivuston selailun sujuvoittaminen niin, ettei sivulta toiselle siirryttäessä tarvitse kirjautua sisään uudelleen
• mieltymysten tallentaminen
• kohdennettujen mainosten ja suositusten valitseminen ja näyttäminen
• tuotteidemme myynnin edistäminen omissa verkkosivustoissamme sekä valituissa kolmannen osapuolen sivustoissa
• sivustojen analyysitietojen kerääminen ja verkkosivustojemme parantaminen.
Korpikangas Siemen-Frön voi käyttää myös verkkojäljitteitä (eli pikselitunnisteita) verkkosivujensa yhteydessä. Verkkojäljitteet ovat verkkosivustoon asetettuja elektronisia kuvia, jotka auttavat käyttämään verkkosivuston tiettyjä evästeitä, pitämään lukua sivuston kävijämäärästä sekä parantamaan palveluita. Verkkojäljitteet keräävät tietoa esimerkiksi käyttäjän IP-osoitteesta tapahtuneesta käytöstä.
Korpikangas Siemen-Frön verkkosivustoissa voidaan käyttää niin sanottuja flash-evästeitä eli Flash Local Shared Objects -evästeitä tietojen tallentamiseksi käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen. Flash-evästeitä käytetään etenkin silloin, kun verkkosivustossamme on käytetty Adobe Flash -tekniikoita, ja näitä evästeitä käytetään samanlaisiin tarkoituksiin kuin selaimen evästeitäkin.
Evästeet voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä useimmissa selaimissa. Selaimen toimintojen mukaan evästeet voi myös ehkä poistaa tietokoneesta tai laitteesta.
Voit lukea evästekäytännöstämme lisätietoja siitä, miten käytämme evästeitä, verkkojäljitteitä ja vastaavia tekniikoita sekä siitä, miten voit hallita niitä. Suosittelemme, että luet evästekäytäntömme huolellisesti ennen verkkosivustojemme käyttöä tai selailua, sillä sivustojen käyttö ja selailu tulkitaan sivustojemme evästeiden, verkkojäljitteiden ja vastaavien tekniikoiden käytön hyväksymiseksi.

HENKILÖTIETOJEN HALLINTA
Käyttäjän henkilötietoja hallinnoi
Korpikangas Siemen-Frön 09-2959110
0916457-0
Junkars
02480 Kirkkonummi

Tietosuojakäytännön muutokset
Korpikangas Siemen-Frön pidättää oikeuden muuttaa ja muokata tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Kun julkaisemme tämän tietosuojakäytännön muutoksia, tietosuojakäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset astuvat voimaan. Jos muutokset ovat perustavanlaatuisia ja vaikuttavat käyttäjään epäsuotuisasti Korpikangas Siemen-Frön ilmoittaa muutoksista näkyvästi tämän tietosuojakäytännön alussa sekä verkkosivustojemme kotisivulla.

Yhteystiedot
Yleisissä tietosuoja-asioissa, Korpikangas Siemen-Frön-tiliin liittyvissä ongelmissa tai markkinointiviestinnän peruuttamista koskevissa asioissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@korpikangassiemen.fi